Přejít k obsahu


Kontrola kvality edukačního procesu

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Kontrola kvality edukačního procesu. In Schola 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. s. 105-110. ISBN: 80-227-2389-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verification qualities education of the process
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zamýšlí nad úrovní současné vzdělávací politiky v ČR, zabývá se možnostmi hodnocení výchovné a vzdělávací práce učitelů. Pojednává o hospitacích jako jednom z možných prostředků kontrolní práce řídících pracovníků škol a školských zařízení.
Abstrakt EN: The article contemplates about the level of contemporary education policy in CR, it deals with ways of evaluation of pedagogical and eduactional work of teachers. It treats sitting in on classes as one of the possible means of supervisory work of managing school workers and school facilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička