Přejít k obsahu


Simulation of reflections caused by microstrip branch lines

Citace:
BLECHA, T., HEINDL, K., SKOČIL, V., BRAUN, J. Simulation of reflections caused by microstrip branch lines. In 10th IEEE workshop on signal propagation on interconnects. Hannover: IEEE, 2006. s. 169-171. ISBN: 1-4244-0454-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulation of reflections caused by microstrip branch lines
Rok vydání: 2006
Místo konání: Hannover
Název zdroje: IEEE
Autoři: Tomáš Blecha , Karel Heindl , Vlastimil Skočil , Jaromír Braun
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivy mikropáskových odbočných vedení na rozptylové parametry. Během návrhu vysokofrekvenčních plošných spojů se nejčastěji požívají právě mikropásková vedení, u kterých je nutné řešit změnu rozptylových parametrů v závislosti na provedení. Článek uvádí výsledky simulace rozptylových parametrů dlouhého vedení s odbočkami.
Abstrakt EN: The article deals with influences of microstrip branch lines on scattering parameters. The microstrip lines are used for design of high frequency printed circuit boards in many cases. A change of scattering parameters on printed circuit boards is necessary to solve. Especially in design of the printed circuit boards for the high frequency circuits. This paper describes the results of the microstrip long wiring simulation of reflections and its branch lines on substrate.
Klíčová slova

Zpět

Patička