Přejít k obsahu


Studium pedagogiky nebo studium v oblasti pedagogických věd v rámci DVPP?

Citace:
MACH, P. Studium pedagogiky nebo studium v oblasti pedagogických věd v rámci DVPP?. In Schola 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. s. 257-261. ISBN: 80-227-2389-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study of pedagogy or study in the brunch of educational science in the frame of the DVPP ?
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá koncepčními změnami v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na středních školách. Zamýšlí se nad zvýšením kvality tohoto studia vzhledem k nejednoznačným legislativním podmínkám.
Abstrakt EN: This paper describes the conceptual changes in the advanced education of the educators. This work is focused especially on secondary school teachers of the special courses, practical teaching and special training courses. Requirements of the higher quality of this study with respect of multivalent legislative conditions evoke the muse.
Klíčová slova

Zpět

Patička