Přejít k obsahu


Mathematic model of coplanar strip

Citace:
HEINDL, K., BLECHA, T., SKOČIL, V., BRAUN, J. Mathematic model of coplanar strip. In 10th IEEE workshop on signal propagation on interconnects. Hannover: IEEE, 2006. s. 209-212. ISBN: 1-4244-0454-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematic model of coplanar strip
Rok vydání: 2006
Místo konání: Hannover
Název zdroje: IEEE
Autoři: Karel Heindl , Tomáš Blecha , Vlastimil Skočil , Jaromír Braun
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na výpočet S11 parametru koplanárního vedení. V první části je popsán výpočet primárních parametrů koplanárního vedení. Jsou definovány rozptylové parametry. Výpočet S11 parametru a porovnání s naměřenými výsledky je v poslední části práce.
Abstrakt EN: The paper is focused on a calculation of the S11 parameter of the coplanar strips. The primary parameters calculations of the coplanar strips are described in the first part. The scattering parameters are defined. The calculation of the S11 parameter and the comparison with the measured values are showed in the last part of the work.
Klíčová slova

Zpět

Patička