Přejít k obsahu


Elastic cylinder with microstructure

Citace:
NOVÁČEK, V., CIMRMAN, R., ROSENBERG, J. Elastic cylinder with microstructure. In Engineering mechanics 2006. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-8. ISBN: 80-86246-27-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Elastic cylinder with microstructure
Rok vydání: 2006
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Vít Nováček , Robert Cimrman , Josef Rosenberg
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá modelováním mikrorozpínavých elastických těles. Oproti klasické teorii kontinua mohou body mikrorozpínavého materiálu rotovat a deformovat se nezávisle na jejich posuvu. Mikrostruktura je tak vyjádřena pomocí dodatěčných stupňů volnosti. Analytické řešení je známo pro úlohy protažení, ohybu a krutu homogenního mikrorozpínavého válce. Toto řešení je porovnáno s výsledky simulací metodou konečných prvků.
Abstrakt EN: This paper is concerned with the modelling of a microstretch elastic solids. In contrast to the classical theory of continuum, the points of the microstretch material can also rotate and deform independently of their translations. The microstructure is thus characterized by the additional degrees of freedom. The analytical solution for the problems of extension, bending, torsion and flexure for a homogeneous and isotropic microstretch cylinder is known. It is compared to the results of numerical simulations using finite element method.
Klíčová slova

Zpět

Patička