Přejít k obsahu


Modelling and dynamical analysis of gear drives vibration considering the influence of nonlinear couplings

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modelling and dynamical analysis of gear drives vibration considering the influence of nonlinear couplings. In Engineering mechanics 2006. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-12. ISBN: 80-86246-27-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling and dynamical analysis of gear drives vibration considering the influence of nonlinear couplings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Převodová ústrojí a převodovky jsou součástí mnoha strojních zařízení, ale současně představují hlavní zdroje vnitřního buzení. Cílem předkládaného příspěvku je zahrnutí vlivu nelineárních vazeb v převodových ústrojích a vytvořit obecný matematický model pro popis libovolné převodovky použitím metody modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti. Důraz je zde kladen na modelování nelineárních zubových a ložiskových vazeb a dále pak na sledování jejich vlivu na celkovou dynamickou odezvu systému vůči vnitřnímu kinematickému buzení. Model ložisek respektuje reálný počet valivých elementů a reálné nelineární kontaktní síly působící mezi čepy ložisek a skříní v závislosti na jejich deformaci.
Abstrakt EN: Gear drives and gearboxes are parts of many mechanical devices and simultaneously represent main excitation sources. The aim of this contribution is to take into account the influence of nonlinear couplings in the gear drives and create a general mathematical model for an arbitrary gearbox using the modal synthesis method with DOF number reduction. The stress is laid on nonlinear modelling of gear and bearing couplings and their influence on the dynamical system response to the internal excitation. The bearing model respects real number of rolling bodies and real roller nonlinear contact forces acting between journals and the outer housing in dependance on their deflection.
Klíčová slova

Zpět

Patička