Přejít k obsahu


Modelování kmitání reaktoru VVER 1000 metodou dekompozice

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modelování kmitání reaktoru VVER 1000 metodou dekompozice. In Engineering mechanics 2006. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-10. ISBN: 80-86246-27-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of WWER 1000 type reactor vibration by means of decomposition method
Rok vydání: 2006
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním kmitání a modální analýzou jaderného reaktoru VVER 1000. Systém mnoha těles je dekomponován na subsystémy modelované ve speciálních konfiguračních prostorech nosných subsystémů. Nový matematický model reaktoru bude využit pro vibrační analýzu vnitřních komponent reaktoru buzeného tlakovými pulsacemi generovanými hlavními cirkulačními čerpadly.
Abstrakt EN: The paper delas with the modelling of vibration and modal analysis of the nuclear WWER 1000 type reactor. This coupled multibody system is decomposed into subsystems modeled in the special configuration spaces of supporting subsystems. This new reactor mathematical mode is aimed to the vibration analysis of internal components of the reactopr excitated by preasure pulsation generated by main circulation pumps.
Klíčová slova

Zpět

Patička