Přejít k obsahu


Structural Data-Driven Prosody Model for TTS Synthesis

Citace:
ROMPORTL, J. Structural Data-Driven Prosody Model for TTS Synthesis. Studientexte zur Sprachkommunikation, 2006, roč. 40, s. 549-552. ISSN: 0940-6832
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural Data-Driven Prosody Model for TTS Synthesis
Rok vydání: 2006
Místo konání: Dresden
Název zdroje: TUDpress
Autoři: Jan Romportl
Abstrakt CZ: Tento článek představuje nov datový model prozodie pro účely text-to-speech systému ARTIC. Model je navržen tak, aby byl co nejvíce jazykově nezávislý a generoval přirozenou intonaci s vazbou na sémantiku. Je založen na parametrizaci textu pomocí nové prozodické gramatiky a metod automatické analýzy řečových korpusů.
Abstrakt EN: This paper introduces a new data-driven prosody model for the text-to-speech system ARTIC. The model is intended to be almost language-independent and to generate naturally sounding intonation with a link to semantics. It is based on text parameterisation using a new prosodic grammar and on automatic speech corpora analysis methods. Its performance is evaluated by results of presented listening tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička