Přejít k obsahu


Projektové řízení - posouzení úrovně vyspělosti

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Projektové řízení - posouzení úrovně vyspělosti. In IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 292-296. ISBN: 80-7041-164-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2006
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá porovnáním dvou modelů vyspělosti podniku z hlediska projektového řízení - modelu Capability Maturity Model(CMM) a modelu vycházejícího z životního cyklu projektového řízení.V další části je popsána možnost rozšíření využití modelu CMM na komplexní řízení podniku.Na závěr je provedeno stručné zhodnocení úrovně projektového řízení v organizacích Plzeňského kraje, které vyplynulo z dotazníkového průzkumu prováděného v loňském roce.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička