Přejít k obsahu


Aristotle on language paralogisms : SophElen. c.4 p. 165b-166b

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Aristotle on language paralogisms : SophElen. c.4 p. 165b-166b. Organon F, 2006, roč. 13, č. 2, s. 170-180. ISSN: 1335-0668
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Aristotle on language paralogisms : SophElen. c.4 p. 165b-166b
Rok vydání: 2006
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Článek pojednával o chybách v argumentaci způsobených jazykovým vyjádřením, jak je popisuje Aristoteles ve čtvrté kapitole svého spisu O sofistických důkazech. Bylo ukázáno, že tradiční interpretace těchto paralogismů, především třetího a čtvrtého, je chybná a byla navržena nová interpretace.
Abstrakt EN: Contributed paper concerned the misleading ways of argumentation caused by ambiguity of natural language as Aristotle described them in his writing On Sophistical Refutations. It was shown that traditional and generally accepted interpretation of these paralogisms (especially of the third and fourth ones) is inappropriate and new solution was be proposed.
Klíčová slova

Zpět

Patička