Přejít k obsahu


Preparation and conformational study of 19β,28-epoxy-18α-olean-5-ene derivatives

Citace:
DRAČÍNSKÝ, M., RICHTR, V., KŘEČEK, V., SEJBAL, J., KLINOT, J., BUDĚŠÍNSKÝ, M. Preparation and conformational study of 19β,28-epoxy-18α-olean-5-ene derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2006, roč. 71, č. 3, s. 387-410. ISSN: 0010-0765
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Preparation and conformational study of 19β,28-epoxy-18α-olean-5-ene derivatives
Rok vydání: 2006
Autoři: Martin Dračínský , Václav Richtr , Václav Křeček , Jan Sejbal , Jiří Klinot , Miloš Buděšínský
Abstrakt CZ: Byl připraven nový typ triterpenoidního oleananu s 5(6) dvojnou vazbou pomocí částečné demethylace uhlíku C-4. Výchozí sloučeninou byl 23-hydroxybelutlin a klíčovou reakcí byla methylace 19ß,28-epoxy-24-nor-18α-olean-4-en-3-onu.
Abstrakt EN: New oleanane type triterpenoids with the 5(6) double bond were prepared using partial demethylation on carbon C-4. The starting compound was 23-hydroxybetulin and the key reaction was the methylation of 19ß,28-epoxy-24-nor-18α-olean-4-en-3-one. The 5(6) double bond was used in preparation of new derivatives with an epoxy or oxo substituent in ring B. The conformation of ring A of new type 3-oxo oleanane derivatives with a double bond or a substituent on ring B was elucidated from vicinal coupling constants of hydrogen atoms in positions 1 and 2.
Klíčová slova

Zpět

Patička