Přejít k obsahu


Scattering parameters of microstrip long wiring and influences of branch lines

Citace:
BLECHA, T., HEINDL, K., SKOČIL, V., BRAUN, J. Scattering parameters of microstrip long wiring and influences of branch lines. In Proceedings of the 6th international conference Electro 2006. Žilina: EDIS-Žilina University publishers, 2006. s. 246-249. ISBN: 80-8070-544-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Scattering parameters of microstrip long wiring and influences of branch lines
Rok vydání: 2006
Místo konání: Žilina
Název zdroje: EDIS-Žilina University publishers
Autoři: Tomáš Blecha , Karel Heindl , Vlastimil Skočil , Jaromír Braun
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivy mikropáskových odbočných vedení na rozptylové parametry. Mikropásková vedení, která jsou v mnoha případech použitá pro rozvod vysokofrekvenčních signálů na PCB, vykazují rozdílné hodnoty rozptylových parametrů v závislosti na provedení návrhu. Článek popisuje výsledky simulace odrazů na dlouhém mikropáskovém vedení s různým typem odbočných vedení.
Abstrakt EN: The article deals with influences of microstrip branch lines on scattering parameters. The microstrip lines are used for design of high frequency printed circuit boards in many cases. A change of scattering parameters on printed circuit boards is necessary to solve. Especially in design of the printed circuit boards for the high frequency circuits. This paper describes the results of the microstrip long wiring simulation of reflections and its branch lines on substrate.
Klíčová slova

Zpět

Patička