Přejít k obsahu


Modelování torzních kmitů pohonu kolejového vozidla dutým hřídelem

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M., ŠVÍGLER, J., HELLER, P. Modelování torzních kmitů pohonu kolejového vozidla dutým hřídelem. H2-01/2005. vyd. Plzeň : 2005. 63 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Torsional vibration modelling of a rail vehicle drive with a hollow shaft
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč , Miroslav Byrtus , Jaromír Švígler , Petr Heller
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá matematickým modelováním torzního kmitání dvojkolí s dutým hřídelem. Model zahrnuje nelineární kontaktní síly působící mezi kolem a kolejnicí. Jsou zkoumány podmínky stability pohybu dvojkolí na linearizovaném autonomním modelu v závislosti na podélném creepage a rychlosti dvojkolí na přímé trati. Dále jsou podrobně shrnuty a odvozeny vztahy pro síly vznikající v kontaktní ploše ve styku kola s kolejnicí. Je popsáno jakým způsobem tyto síly ovlivňují chování kolejového vozidla při jízdě po přímé a zakřivené trati. Je studována stabilita přechodového pohybu, který vzniká změnou zakřivení trati, v závislosti na rychlosti vozidla.
Abstrakt EN: This research report presents the mathematical model of the wheelset drive torsional vibration with a hollow graduated shaft. In consequence of contact forces between the wheels and rail the model is nonlinear. The eigenvalues of the linearized autonomous model and stability conditions are investigated in dependence on the longitudinal creepage and the forward velocity of the wheelset on the straight track. Further it summarizes the forces that develop in the contact patch between the wheel and rail in a railway vehicle. The ways that these forces govern the bahaviour of a vehicle running on a straight and curved track are explained. The contact theory is used for modelling of a wheelset running on a track. The stability of the transient motion due to change of track curvature for different forward velocities is investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička