Přejít k obsahu


Calculation of S11 parameter of coplanar strip and influence of technology process

Citace:
HEINDL, K., BLECHA, T., SKOČIL, V., BRAUN, J. Calculation of S11 parameter of coplanar strip and influence of technology process. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, roč. 5, č. 1-2, s. 337-340. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Calculation of S11 parameter of coplanar strip and influence of technology process
Rok vydání: 2006
Autoři: Karel Heindl , Tomáš Blecha , Vlastimil Skočil , Jaromír Braun
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na výpočet S11 parametru koplanárního vedení. V první části je popsán výpočet primárních parametrů koplanárního vedení. Jsou definovány rozptylové parametry. Výpočet S11 parametru a porovnání s naměřenými výsledky je v poslední části práce.
Abstrakt EN: The paper is focused on a calculation of the S11 parameter of the coplanar strips. The primary parameters calculations of the coplanar strips are described in the first part. The scattering parameters are defined. The calculation of the S11 parameter and the comparison with the measured values are showed in the last part of the work.
Klíčová slova

Zpět

Patička