Přejít k obsahu


Měření ve fyzikálních technologiích

Citace:
HONNER, M. Měření ve fyzikálních technologiích. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003, 144 s. ISBN: 80-7082-971-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The measurement in physical technologies
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Honner
Abstrakt CZ: Skripta jsou zaměřena na měření fyzikálních procesů a na získání praktických zkušeností s prováděním experimentu v nových a klasických technologiích. Laboratorní úlohy obsahují kontaktní a bezkontantní měření teplot, termovizní měření teplotních polí, měření tepelně fyzikálních vlastností materiálů, nepřímé měření povrchové teploty a přestupu tepla, mechanická měření, průmyslový experiment a zpracování výsledků experimentu.
Abstrakt EN: The lecture notes are focussed to the measurement of physical processes and obtaining practical skills in experiment conduction in advanced and classical technologies. Laboratory experiments cover contact and non-contact temperature measurement, thermography measurement of temperature fields, thermal material properties measurement, indirect measurement of surface temperature and heat transfer, mechanical measurement, industrial experiment, experimental results processing.
Klíčová slova

Zpět

Patička