Přejít k obsahu


Kvalita vstupních dat při návrhu decentralizovaných kogeneračních systémů

Citace:
TŮMA, I., DVORSKÝ, E. Kvalita vstupních dat při návrhu decentralizovaných kogeneračních systémů. 3T. Teplo - Technika - Teplárenství, 2006, roč. 16, č. 2, s. 9-12. ISSN: 1210-6003
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Input Data Quality in Designing Decentralized Cogeneration Systems
Rok vydání: 2006
Autoři: Ivan Tůma , Emil Dvorský
Abstrakt CZ: Dostatečná kvalita vstupních dat je nezbytná pro korektní návrh systému pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (KVET). V reálných podmínkách je bohužel velmi často nesnadné získat přesná data o průběhu spotřeby (v případě již existujících objektů), resp. nemožné (pro objekty teprve projektované). Příspěvek se snaží odhadnout vliv přesnosti vstupních dat o spotřebě na kvalitu výsledného návrhu KVET systému pro krytí spotřeby daného objektu. Ukazuje se, že i poměrně nepřesná vstupní data mohou být vhodně upravena a použita tak, aby poskytla dostatečně věrohodné výsledky.
Abstrakt EN: Sufficient quality of the input data is an essential precondition for a correct design of combined heat and power (CHP) production system. In real conditions it is often difficult to get precise data on the course of consumption (in existing objects), if not impossible (for objects being designed). The paper describes the influence of input data accuracy on the quality of final design of CHP system. It seems that even relatively inaccurate input data can be adjusted and consequently used to provide trustworthy results.
Klíčová slova

Zpět

Patička