Přejít k obsahu


Analýza stability rotujících kontinuí

Citace:
DUPAL, J. Analýza stability rotujících kontinuí. In Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice. Plzeň: Vědeckotechnická společnost Škoda, 2006. s. 57-64. ISBN: 80-02-01827-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stability analysis of the rotating continua
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vědeckotechnická společnost Škoda
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek se zabývá modelováním a vyšetřováním stability rotorů s nestejnou tuhostí ve dvou směrech v rovině kolmé na osu rotace. Pro modelování je použita MKP. Výsledkem je matematický model s periodicky časově závislými maticemi hmotnosti, tuhosti gyroskopických účinků, Coriolisových sil a tlumení. Pro vyšetřování stability je využita Floquetova teorie.
Abstrakt EN: The paper deals with a modelling and stability investigation of the rotors having different stiffnesses in the plane perpendicular to the axis of rotation. The FEM is used for assembladge of the mathematical model containing the periodically varying matrices of mass, stiffness, gyroscopic effect, Coriolis forces and damping, respectively. The Floquet's theory is used for stability investigation.
Klíčová slova

Zpět

Patička