Přejít k obsahu


Vize regionu v oboru procesních a produkčních technologií

Citace:
ŠIMON, M. Vize regionu v oboru procesních a produkčních technologií. In Regionální foresightová studie NUTS II Jihozápad pro procesní a produkční technologie. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 62-69. ISBN: 80-7043-427-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional vision of the process and production technology sector
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon
Abstrakt CZ: Koncepce inovace, výzkumu, vývoje a odborného vzdělávání jsou v současnosti v ČR nově formulovány. Nachází se tedy ve stadiu přeměn, jejichž cílem je dosáhnout velmi dobré úrovně ČR v prostředí EU, a to v průběhu 8 – 10 let. Proto byla ve studii provedena analýza současného stavu v ČR i koncepce nové národní politiky v inovacích, výzkumu a VŠ vzdělání. Z ní vyplývají příležitosti i hrozby pro region.
Abstrakt EN: Concept of innovation, research, development and scientific education is currently newly formulated in CZ. It is, therefore, in the state of change. The aim of the change is to reach a very high level for CZ in the EU environment in the course of the next 8-10 years. That is why an analysis of the current state of problems in CZ was done in the study and a concept of new national politics for innovation, research and university education was formulated.
Klíčová slova

Zpět

Patička