Přejít k obsahu


Estimation in the Koziol-Green model using a gamma process prior

Citace:
FRIESL, M. Estimation in the Koziol-Green model using a gamma process prior. Austrian Journal of Statistics, 2006, roč. 35, č. 2-3, s. 253-260. ISSN: 1026-597X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Estimation in the Koziol-Green model using a gamma process prior
Rok vydání: 2006
Autoři: Michal Friesl
Abstrakt CZ: Článek se zabývá neparametrickým bayesovským odhadem funkce spolehlivosti v Koziolově-Greenově modelu náhodného cenzorování. Jako apriorní rozdělení kumulativní intenzity poruch se předpokládá gama proces a je představen bayesovský odhad respektující proporcionalitu cenzorování v modelu. Odhad je také aplikován na dvoje data z literatury.
Abstrakt EN: The paper deals with nonparametric Bayes estimators in the Koziol-Green model of random censorship. A gamma process is assumed as a prior distribution for cumulative hazard rate and the Bayes estimator incorporating the proportional hazards censorship property of the model is presented. The estimator is also applied to two data sets from literature.
Klíčová slova

Zpět

Patička