Přejít k obsahu


Engineering design science based research for education and practice

Citace:
HOSNEDL, S., VANĚK, V. Engineering design science based research for education and practice. In Selected articles of the 1st International conference on design engineering and science. Tokyo: Japan Society for Design Engineering, 2005. s. 31-36.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Engineering design science based research for education and practice
Rok vydání: 2005
Místo konání: Tokyo
Název zdroje: Japan Society for Design Engineering
Autoři: Stanislav Hosnedl , Václav Vaněk
Abstrakt CZ: Obvyklé přístupy navrhování technických systémů/produktů jsou založeny především na tradiční m intuitivním využívání poznatků, získaných jak z teorie tak z praxe. Konstruktéři v praxi obecně nemají rádi systematické(spíše však empirické nebo i mnemotechnické) přístupy, které jsou dosud doporučovány nebo dokonce striktně vyžadovány. Hlavním důvodem je jejich nepružnost a tím i nekompatibilita s lidskou kreativitou. Zkoumali jsme, jak by mohla být tato situace podstatně zlepšena a tak mohly být podpořeny efektivnější výsledky ve výzkumu, výuce i v praxi.
Abstrakt EN: Usual approaches to design engineering of technical products/systems (TS) tend towards traditional, intuitive ways of using the knowledge, which have been acquired both from theory and (more and more in the course of time) from pratice. Practiting engineering designers in general "do not like" the more systematic (or often in fact only empirical or mnemonic) approaches, which have been till now recommended or even strongly demaded, because of their "rigidity", which they find to be incompatible with their own creativity. We looked at how this situation should be dealt with in order to obtain better results in engineering design research, education and pratice.
Klíčová slova

Zpět

Patička