Přejít k obsahu


Hodnocení přesnosti souboru map II. vojenského mapování

Citace:
VICHROVÁ, M. Hodnocení přesnosti souboru map II. vojenského mapování. In Sborník. Praha: Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, 2005. s. 1-30.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of the presicion the maps of the second military survey
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ
Autoři: Martina Vichrová
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou stručně popsány důvody a metodika vzniku a vývoj druhého vojenského mapování. Dále je statisticky zkoumána přesnost jednotlivých objektů zakreslených na mapách.
Abstrakt EN: This work is occupied with reasons and methodology of creation, the develompent of the second military survey. Next is statistical investigated the precision of the objects in the maps.
Klíčová slova

Zpět

Patička