Přejít k obsahu


Hodnocení přesnosti souboru topografických map první poloviny 19. století

Citace:
VICHROVÁ, M. Hodnocení přesnosti souboru topografických map první poloviny 19. století. In Sborník příspěvků SVOČ 2005. Plzeň: Vydavatelský servis, 2005. s. 91-110. ISBN: 80-86843-04-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of the precision the map collection of the first half the 19th century.
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelský servis
Autoři: Martina Vichrová
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá důvody vzniku, průběhem a metodikou tvorby topografických map první poloviny 19. století. Pro správnou interpretaci obsahu mapového díla byl sestaven interpretační klíč (celý klíč je popsán a uveden v mé diplomové práci Státní mapová díla počátku 19. století v současných aplikacích). Na reprezentativní lokalitě byla sestavena, ověřena a vyhodnocena metodika pro posuzování přesnosti bodových, liniových a plošných prvků topografických map. Základním nástrojem pro objektivní hodnocení této přesnosti bylo užití statistických metod. Tím bylo možné charakterizovat kvalitu topografických map, vyhodnotit deformace způsobené při tvorbě, ale i dané vývojem a změnou polohy prvku v krajině. Přesnost obsahu topografických map byla určena vzhledem ke katastrálním mapám a ortofotografickému zobrazení ČR.
Abstrakt EN: This Contribution deals with methodology the creation of maps the second military survey. Using statistical methods is described the content of maps and the precision of point, line and square objects.
Klíčová slova

Zpět

Patička