Přejít k obsahu


Analýza lisovatelnosti chmele

Citace:
KUBEC, V., CÍREK, M., ČECHURA, M., HLAVÁČ, J., KAISER, J. Analýza lisovatelnosti chmele. In VIII. medzinárodná vedecká konferencia mladých. Zvolen: Technická univerzita , 2006. s. 116-122. ISBN: 80-228-1596-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hop pressing analysis
Rok vydání: 2006
Místo konání: Zvolen
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Václav Kubec , Milan Círek , Milan Čechura , Jan Hlaváč , Jaroslav Kaiser
Abstrakt CZ: Využití tvářecích strojů v oblasti zpracování zemědělských komodit roste v celosvětovém měřítku. Technologie lisování má pro oblast potravinářství mnohé výhody. Z těchto důvodů bylo lisování zvoleno pro zpracování chmele s cílem zachování vysoké a potřebované kvality chmele. Naším cílem je stanovení vhodné metodologie pro zpracování chmele do vakuových obalů a prokázání našich předpokladů provedenými laboratorními testy.
Abstrakt EN: Forming machines usage for processing of several commodities increased on whole world. Forming technologies have many advantages for processing industry usage. Because of those reasons forming technology was selected for hop production with aim to preserve high and needed quality of hope. Our aim is to select appropriate methodology for hop processing to vacuum covers and to prove our truth with tests in our laboratory.
Klíčová slova

Zpět

Patička