Přejít k obsahu


Návrh paketovací linky na chmel

Citace:
CÍREK, M., ČECHURA, M., HLAVÁČ, J., KUBEC, V. Návrh paketovací linky na chmel. In VIII. medzinárodná vedecká konferencia mladých. Zvolen: Technická univerzita, 2006. s. 12-18. ISBN: 80-228-1596-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project of hop processing line
Rok vydání: 2006
Místo konání: Zvolen
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Milan Círek , Milan Čechura , Jan Hlaváč , Václav Kubec
Abstrakt CZ: Náš výzkum se týká zpracování chmele. Náš cíl je nalézt vhodné konstrukční řešení výrobní linky na balení chmele. Tato práce je přímo navázána na výzkum zpracování a balicích vlastností chmele, která jsem provedli minulý rok. Výzkumný ústav chmelařský po nás požaduje linku na lisování malých paketů chmele pro vlastní potřebu, především pro dlouhodobé sledování vlastností chmele.
Abstrakt EN: Our research deals with hop production. Our aim is to find design solution of production line for packing. This article is directly connected onto hop pressing and packing properties research which we made last year. Hop research institute demands are to pack small amount of hop for itself use, mainly for long time storage.
Klíčová slova

Zpět

Patička