Přejít k obsahu


Vektorová pulzně šířková modulace a plynulý přechod do obdélníkového řízení

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Vektorová pulzně šířková modulace a plynulý přechod do obdélníkového řízení. In Symep 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7043-455-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Space vector PWM and the continuous transition to the six-step mode
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Glasberger , Zdeněk Peroutka
Abstrakt CZ: Cílem této práce je porovnání a zhodnocení různých algoritmů PWM s prostorovým vektorem (SVPWM) umožňujících modulaci v lineární oblasti a plynulý přechod z modulace v lineární oblasti do obdélníkového řízení. Jedním z důležitých zkoumaných faktorů je frekvenční analýza veličin motoru, aby bylo možné zhodnotit případný vliv pohonu na trakční vedení – speciálně vliv na železniční signalizaci. Dalšími zkoumanými parametry byly výpočetní náročnost algoritmů a vliv velikosti spínací frekvence na funkčnost algoritmů.
Abstrakt EN: The aim of this paper is comparison of different space vector PWM (SVPWM) strategies enabling the continuous transition from the linear modulation to the six-step mode. One of the important factors to be explored is the frequency analysis of the motor quantities in order to be able to evaluate the possible impact of the drive on the traction mains – specifically the impact on the railway signaling.The next criterions are the computing time and the influence of switching frequence on the function of algorithms.
Klíčová slova

Zpět

Patička