Přejít k obsahu


The measuring system for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc brakes

Citace:
LITOŠ, P., HONNER, M., LANG, V., BARTÍK, J., HYNEK, M. The measuring system for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc brakes. In Braking 2006. Leeds: University of Leeds, 2006. s. 208-217. ISBN: 0-85316-245-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The measuring system for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc brakes
Rok vydání: 2006
Místo konání: Leeds
Název zdroje: University of Leeds
Autoři: Petr Litoš , Milan Honner , Vladislav Lang , Jan Bartík , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá představením systému pro experimentální výzkum termomechanických nestabilit vznikajících v brzdových systémech. První část popisuje rychlé bezkontaktní měření teploty, který je hlavní částí měřicího systému. Druhá část pojednává o aplikaci systému na zkušebním stavu a reálném automobilu. Je uvedena zkušební stolice vyvinutá ve výzkumném centru Nové Technologie při Západočeské univerzitě v Plzni. Třetí část popisuje možné typy výsledků měřicího systému.
Abstrakt EN: The contribution is dealing with the introduction of the measuring system for the application in the research of thermo-mechanical instabilities of disc brakes. The first part of the contribution is devoted to the description of the very fast measurement of brake disc surface temperature field during braking, which is the main part of the measuring system. The second part of the contribution deals with applications of the system on dynamometer testing rigs and real cars. The brake-testing rig developed for the experimental research of thermo-mechanical instabilities in disc brakes at the New Technologies Research Centre is introduced. The third part of the contribution presents the examples of results. They demonstrate types of results (temperature fields, relationship of temperatures, pressures and vibrations in the framework of one disc revolution) and the applicability of the measuring system in the experimental research of the disc brake system behaviour.
Klíčová slova

Zpět

Patička