Přejít k obsahu


Konstrukce záchranného člunu s aerodynamickým pohonem

Citace:
BARTÁK, J., KEMKA, V., HUDEČEK, M. Konstrukce záchranného člunu s aerodynamickým pohonem. In PhD 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 1-11. ISBN: 80-7043-246-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of Emergency Boat with Aerodynamic Drive
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Barták , Vladislav Kemka , Milan Hudeček
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na představení konstrukce a výroby prototypu záchranného člunu s nosností 1000kg (9 osob) schopného nasazení při povodních. Jedná se o konečný návrh, konstrukci a výrobu záchranného člunu, který místo obvyklého hydrodynamického pohonu využívá pohon aerodynamický tvořený skupinou motor – reduktor – vrtule umístěný v prstenci. Uvedená koncepce pohonu záchranného člunu byla ověřena na zmenšeném dálkově ovládaném modelu člunu v měřítku 1:5. Stavba prototypu záchranného člunu má prověřit možnosti výroby a možnosti transportu po zemi i vzduchem. Zkoušky prototypu mají prověřit jeho výkony a ovladatelnost a potvrdit tak vhodnost koncepce pro jeho nasazení při povodních a také ověřit možnosti jeho využití jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému.
Abstrakt EN: This paper is focused on design and manufacturing of an emergency boat prototype with tonnage of 1,000kg, which can be effectively put on at floodings. It is final design; construction and manufacture of such emergency boat that applies instead of common hydrodynamic drive the aerodynamic driving composed by group of an engine – a reducer – a propeller based in ring. The mentioned drive concept of the emergency boat was proved upon a remote-controlled diminished model in scale of 1:5. The prototype emergency boat construction shall check up possibilities of its manufacturing and transportation by land and via air as well. The prototype tests shall check its outputs and maneuverability and acknowledge herewith the conception pertinency for its application at floodings and also verify the possibility of its exploitation by particular units of an integrated emergency system.
Klíčová slova

Zpět

Patička