Přejít k obsahu


Rámcový vzdělávací program a vědecké osobnosti regionu

Citace:
MACH, P. Rámcový vzdělávací program a vědecké osobnosti regionu. In Trendy ve vzdělávání 2006. Olomouc: Votobia, 2006. s. 108-111. ISBN: 80-7220-260-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Achievements of outstanding representatives of science and Technology in the region to become part of the framework curriculum
Rok vydání: 2006
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na možnost zařazení problematiky významných vědeckých a technických osobností do výuky studentů učitelského oboru technická výchova. Velká pozornost je věnována využití této problematiky v průřezových tématech rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Abstrakt EN: The paper discusses the incorporation of topics dealing with the achievements of outstanding representatives of science and technology in the region in the study programme of future teachers of technical education. Special attention is paid to the way in which topics of this kind can be included in the primary school curriculum.
Klíčová slova

Zpět

Patička