Přejít k obsahu


Využití projektové metody při formování psychomotorických dovedností žáků

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Využití projektové metody při formování psychomotorických dovedností žáků. In Trendy ve vzdělávání 2006. Olomouc: Votobia, 2006. s. 47-50. ISBN: 80-7220-260-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Usage project method on formation psychomotor skill pupils
Rok vydání: 2006
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o projektové metodě a učení senzomotorickým dovednostem. Využití projektové metody při formování psychomotorických dovedností představuje na konkrétním školním výukovém projektu.
Abstrakt EN: This article handles about project method and teaching sensorimotor skills. Usage project method at formation psychomotor skill presents on concrete school tutorial project.
Klíčová slova

Zpět

Patička