Přejít k obsahu


Algorithms of space vector PWM in overmodulation area

Citace:
PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T. Algorithms of space vector PWM in overmodulation area. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, roč. 5, č. 1-2, s. 90-93. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Algorithms of space vector PWM in overmodulation area
Rok vydání: 2006
Autoři: Zdeněk Peroutka , Tomáš Glasberger
Abstrakt CZ: Cílem této práce je porovnání a zhodnocení různých algoritmů PWM s prostorovým vektorem (SVPWM) umožňujících modulaci v lineární oblasti a plynulý přechod z modulace v lineární oblasti do obdélníkového řízení. Jedním z důležitých zkoumaných faktorů je frekvenční analýza veličin motoru, aby bylo možné zhodnotit případný vliv pohonu na trakční vedení – speciálně vliv na železniční signalizaci.
Abstrakt EN: The aim of this paper is the comparison and evaluation of different space vector PWM (SVPWM) strategies enabling the continuous transition from the linear modulation to the six-step mode. One of the important factors to be explored is the frequency analysis of the motor quantities in order to be able to evaluate the possible impact of the drive on the traction mains – specifically the impact on the railway signaling.
Klíčová slova

Zpět

Patička