Přejít k obsahu


Methods and tools for diagnostic process control in manufacturing

Citace:
TUPA, J., BASL, J., STEINER, F., SKOČIL, V. Methods and tools for diagnostic process control in manufacturing. In FAIM 2006. Dublin: Gemini International limited, 2006. s. 693-700. ISBN: 1-874653-93-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Methods and tools for diagnostic process control in manufacturing
Rok vydání: 2006
Místo konání: Dublin
Název zdroje: Gemini International limited
Autoři: Jiří Tupa , Josef Basl , František Steiner , Vlastimil Skočil
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje aplikaci metodiky CQT pro zlepšování procesů v oblasti diagnostiky ve výrobě. Metodika CQT je založena na výběru vhodných metod a nástrojů procesního řízení. Aplikované a vybrané metody zahrnují dvě oblasti. První oblast zahrnuje metody pro popis a modelování diagnostických procesů, například metodika ARIS nebo knihovna ITIL, analýza rizik. Druhá oblast zahrnuje metody a nástroje pro optimalizaci procesů, například matematické metody používající grafové algoritmy, metoda Balanced Scorecard. Cílem navržené metodiky je aplikace procesního řízení, dále snížení nákladů, doby trvání procesů a trvalé zlepšování kvality. Na praktickém příkladu je zároveň popsána aplikace CQT metodiky.
Abstrakt EN: The paper deals with the new CQT methodology approach to the improvement of the diagnostic process control in manufacturing. The CQT methodology is based on the application of the selected methods and tools. The applied methods cover two key areas. The first area contains methods for description and modelling of diagnostics processes. The ARIS methodology for modelling of process, the ITIL methodology for information management and risk analysis are used. The second area contains methods for optimizing of processes mainly the TOC (Theory of Constraint) application, Balanced Scorecard (BSC), and the graph theory. The used tools are focused on performance measurement and optimizing of process (optimizing of cost, process time and knowledge). This methodology supports process control towards quality improvement, cost and processes time reduction. The paper shows main features of the CQT methodology on the practical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička