Přejít k obsahu


Automatic dialog acts recognition based on word clusters

Citace:
KRÁL, P., KLEČKOVÁ, J., CERISARA, C. Automatic dialog acts recognition based on word clusters. In WESPAC IX 2006. Seoul : The Acoustical Society of Korea, 2006. s. 1-6. ISBN: 89-952189-9-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic dialog acts recognition based on word clusters
Rok vydání: 2006
Místo konání: Seoul
Název zdroje: The Acoustical Society of Korea
Autoři: Pavel Král , Jana Klečková , Christophe Cerisara
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá automatickým rozpoznávání aktů dialogu v češtině. Hlavním cílem tohoto článku je navrhnout novou metodu, která bude řešit problém nedostatku trénovacích dat. Tato metoda sekupuje slova ve větě do skupin pomocí maximalizace vzájemné informace mezi dvěma sousedními slovními třídavně. klasifikační přesnost modelu unigram (naší základní metody) je 91%. Navrhovaná metoda, seskupený model unigram, sníží chybnost akt dialogu o 12%.
Abstrakt EN: This paper deals with automatic dialog acts recognition in Czech. The main goal of this paper is to propose a new approach to solve the problem of lack of training data for automatic DA recognition. This approcha clusters the words in the sentence into several groups using maximization of mutual information between two neighbor word classes. The classification accuracy of the unigram model is 91%. The proposedů method, a clustered unigram model, reduces the DA error rate by 12%.
Klíčová slova

Zpět

Patička