Přejít k obsahu


Unknown parameters identification for HSC spindle with AMB

Citace:
ČERMÁK, R. Unknown parameters identification for HSC spindle with AMB. In Proceedings of the 5th DAAAM international conference on Advanced technologies for developing countries. Rijeka: University of Rijeka, 2006. s. 239-244. ISBN: 953-6326-45-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Unknown parameters identification for HSC spindle with AMB
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: University of Rijeka
Autoři: Roman Čermák
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá identifikací neznámých parametrů HSC vřetene v AMB. AMB mají mnoho výhod, ale i nevýhod. Jejich vlastnosti jsou velmi citlivé na parametry regulačnícho obvodu. Změna vlastností systému (např.geometri nebo distribuce hmoty v rotoru) nebo porucha nekteré komponenty může způsobit mnoho problémů. Neadekvatní odezva regulátoru může ,ít významný vliv na přesnost řezného procesu, a v extrémním případě může způsobit i poškození nástroje nebo vřetene. Proto je jako součást supervizního systému pro HSC vřeteno vyvíjena procedura pro identifikaci neznámých nebo změněných parametrů rotoru. Tato procedura je používána pro samonastavení regulátoru po některých specifických operacích (např.výměna nástroje) a pro pravidelnou kontrolu správnosti nastavení. AMB jsou používána jak jako ložisko, tak jako aktuátor pro identifikační proceduru.
Abstrakt EN: The contribution deals with unknown parameters identification for a HSC spindle equipped with AMBs. AMBs have many advantages. However, they have also disadvantages. Their properties are very sensitive to the control loop parameters. Several problems can arise, when components of the control loop fail or properties of the system significantly change (e.g. geometry or mass distribution in the rotor). Inadequate response of the controller can have significant influence on accuracy of cutting process, and in extreme case it can cause damage of the tool or spindle. Therefore a procedure for identification of unknown or changed rotor parameters is being developed as a part of a supervision system for the HSC spindle. This procedure is used for self-adjustment of the controller after some specific operations (e.g. tool change) and for regular checks of correctness of the controller setup. Active magnetic bearings are used both as bearings and as actuators for the identification procedure.
Klíčová slova

Zpět

Patička