Přejít k obsahu


Tvrdé HSC frézování s podporou MQL

Citace:
ŘEHOŘ, J., FIŠER, F., HOFMANN, P. Tvrdé HSC frézování s podporou MQL. In Nové poznatky v technologiích a technologické informace ´05. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. s. 1-5. ISBN: 80-7044-743-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hard HSC milling supported by MQL
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Autoři: Jan Řehoř , František Fišer , Petr Hofmann
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o problematice tvrdého HSC frézování s podporou MQL technologie. Hlavní část je zaměřena na experimentální měření a zpracování vlivu procesního prostředí, aplikovaného metodou MQL (Minimum Quantity Lubrication), na řezný proces z hlediska silového zatížení při tvrdém HSC frézování zápustkové oceli.
Abstrakt EN: The paper is focused on MQL technology. The main attention was put on experimental study of a milling process of a hardened die steel ES 41 9556.4 (AISI H13, DIN 1.2326) of 56HRC. Less known phenomena such as cutting tool load (cutting forces) are studied when HSC technology supported by MQL is applied. MQL means Minimum Quantity Lubrication. This is a new machining method that delivers the required minimum quantity of lubricant mixed with air and performs machining through a continuous supply of this oil/air mixture to the tool tip. This method is also called semi dry machining, near dry machining. This method for machining and the mixture are called MQL.
Klíčová slova

Zpět

Patička