Přejít k obsahu


Design of crank presses with regard to the energy consumption

Citace:
CÍREK, M., ČECHURA, M., HLAVÁČ, J. Design of crank presses with regard to the energy consumption. In Proceedings of the 5th DAAAM international conference on advanced technologies for developing countries. Rijeka: University of Rijeka, 2006. s. 49-54. ISBN: 953-6326-45-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of crank presses with regard to the energy consumption
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: University of Rijeka
Autoři: Milan Círek , Milan Čechura , Jan Hlaváč
Abstrakt CZ: Jedním z témat řešených na naší Katedře konstruování strojů je problematika spotřeby energie výrobních strojů. Je nezbytné zmenšovat tyto ztráty, protože zvyšují výsledné ceny výrobků produkovaných strojem. Energetické ztráty mechanických lisů (tak jako i u jiných výrobních strojů) závisejí na jejich konstrukci, používané technologii a provozních podmínkách. Náš příspěvek se zaměřuje na popis vlivu jednotlivých součástek lisu na energetickou spotřebu. Všechny součásti jsou postupně analyovány, jsou ukázány jejich konstrukční varianty a následně i vliv odlišností na energetickou bilanci. V energetické bilanci mechanických lisů se zejména negativně projevují ztráty deformacemi (deformační energie) a pasivními účinky (ztrátová energie). Správnou volbou konstrukčních provedení a vzájemných vazeb mezi součástkami lze dosáhnout podstatného snížení energetických ztrát a tím i zlepšení pracovní účinnosti procesu tváření.
Abstrakt EN: One of the scopes of our Department of machine design is problems of the energy consumption of production machines. It is necessary to minimize the losses, because they increase the costs of machines’ operations. Energy losses of mechanical presses (anyhow production machine losses) depend on their structure, technological usage and operating conditions. Our paper is focused on descriptions of influences of machine parts’ design on the energy consumption. Parts of real crank presses were examined step by step; there are shown possible design variants and their influences on the energy consumption. The strain energy and energy of friction forces losses (energy waste) influence negatively the crank presses’ energy consumption. It is possible to achieve a reduction of this mentioned energy waste and increase efficiency of forming processes by selection of ideal parts’ design and its optimization.
Klíčová slova

Zpět

Patička