Přejít k obsahu


Interdisciplinární přístup k univerzitní výuce - příklad práva a ekonomie

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Interdisciplinární přístup k univerzitní výuce - příklad práva a ekonomie. In Univerzita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 51-57. ISBN: 80-86898-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interdisciplinary approach to university instruction - an example of law and economics
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Dana Bárková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou provázanosti ekonomických a právnických oborů a nutnosti odrazu tohoto vztahu ve výuce. V případě ekonomie se zaměřuje zejména na obecnou ekonomickou teorii a účetnictví.
Abstrakt EN: The paper deals with mutual links between economic (basic economic theory and accounting) and legal fields of education, and the necessity of their reflection in teaching.
Klíčová slova

Zpět

Patička