Přejít k obsahu


Balancing machine vibration and identification of oil-film bearing parameters

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Balancing machine vibration and identification of oil-film bearing parameters. Engineering Mechanics, 2006, roč. 13, č. 2, s. 133-144. ISSN: 1210-2717
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Balancing machine vibration and identification of oil-film bearing parameters
Rok vydání: 2006
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním kmitání vyvažovacích strojů a identifikací tuhostních a tlumicích koeficientů olejového filmu hydrodynamických ložisek. Matematický model umožňuje vypočítat vlastní frekvence, kritické otáčky a kmitání vyvolané nevyvážeností v závislosti na otáčkách. Metoda identifikace matic tuhosti a tlumení olejového filmu ložisek je založena na minimalizaci rozdílů mezi měřenými a vypočítanými kritickými otáčkami rotoru a výchylkami ložiskových hlav vyvažovacího stroje vybuzenými pokusnými nevývažky ve vybraných vyvažovacích rovinách.
Abstrakt EN: The paper deals with the modelling of balancing machine vibration and the identification of the stiffness and damping coefficient of oil-film bearings. The mathematical model enables to calculate eigenvalues, critical revolutions and unbalance vibrations in dependence on the rotational speed. The identification method of the oil-film bearing stiffness and damping matrices is based on the minimization of differences between measured and calculated rotor critical speeds and bearing head displacements in balancing machines. The rotor is excited by attached known trial masses fixed in chosen balancing planes.
Klíčová slova

Zpět

Patička