Přejít k obsahu


Kontinuita a diskontinuita ve vědeckém poznání

Citace:
DEMJANČUK, N. Kontinuita a diskontinuita ve vědeckém poznání. In Univerzita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 114-120. ISBN: 80-86898-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Continuity and discontinuity in scientific knowledge
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Nikolaj Demjančuk
Abstrakt CZ: Na několika konkrétních příkladech z dějin filosofie vědy autor ukázuje kontinuitu a diskontinuitu ve vývoji vědeckého a filosofického poznání.
Abstrakt EN: Autor demonstrates on several cases from history of philosophy and science of last century continuity and discontinuity in development of scientific knowledge.
Klíčová slova

Zpět

Patička