Přejít k obsahu


Prostorové rozhraní informačního systému malé obce řešené v Open Source Software

Citace:
JEDLIČKA, K., ORÁLEK, J. Prostorové rozhraní informačního systému malé obce řešené v Open Source Software. In Geoinformatics FCE CTU. Praha: ČVUT, 2006. s. 129-143.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Spatial interface of information system of a small municipality
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Karel Jedlička , Jakub Orálek
Abstrakt CZ: Příspěvek si klade za cíl představit možnosti open source software pro implementaci prostorového rozhraní informačního systému malé obce. Zabývá se návrhem projektu po jednotlivých částech: identifikace požadavků zastupitelského úřadu (uživatele systému), popis obecné architektury systému a volba vhodných (nekomerčních) technologií pro jeho implementaci. Součástí projektu je i popis vyvinuté technologie pro import nejdůležitějších datových vrstev (informací o vlastnictví) do systému. Článek je doplněn výčtem využitelných datových zdrojů pro informační systém malé obce v České republice.
Abstrakt EN: The goal of this paper is to introduce possibilities of Open Source software for implementation of spatial interface of information system of a small municipality. It deals with a developement of the project steb by step: identification of user(local goverment) needs, description of common system architecture and selection of appropriate technologies for concrete implementation. Description of developed technology for import of most important data layers (cadastral layers) follows. The paper also contains description of available data sources for Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička