Přejít k obsahu


Generalized World

Citace:
JEDLIČKA, K., ČADA, V. Generalized World. Ostrava, Czech Republic, 2005.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Generalized World
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava, Czech Republic
Autoři: Karel Jedlička , Václav Čada
Abstrakt CZ: Generalizace byla a stále je základem tvorby jakékoli mapy (či dnes prostorové databáze), protože volba mapovaných prvků je generalizační proces, i když je normálně označován přímo jako mapování. Další generalizační techniky jsou zaměřeny na odvození méně detailní databáze, než je zdrojová. Dnes mají tyto techniky více či méně vyvinuté algoritmy, které jsou implementovány v různých kartografických či geografických softwarových nástrojích. Cílem tohoto příspěvku je představit jednu základní prostorovou databázi spolu generalizačními nástroji jakožto bázi, ze které bude možné odvodit jakoukoli další generalizovanou databázi. Toto není možné současnými technologiemi, článek slouží k otevření diskuse, zda taková možnost bude v roce 2025.
Abstrakt EN: Generalization was and still is a core of creation of any map (or nowadays a geospatial database), because a process of picking what to map or not to map is a generalization process, even if normally it's called mapping or survey. All other generalization techniques are focused to create a less detailed model than a source model of reality is. Nowadays these techniques have partially (or sometimes fully) developed algorithms and they are implemented in some geographic or cartographic software systems. An idea of this article is to present one fundamental spatial data model and a set of generalization tools as a source from which is possible to derive any other less detailed model (geospatial or cartographical). Of course that it is not possible to have that methodology and technology now, so there is a discussion in the article, if it is possible to see that model in 2025 or yes ;-).
Klíčová slova

Zpět

Patička