Přejít k obsahu


Metodika hodnocení potenciálních členů klastru z pohledu výhodnosti pro celý klastr

Citace:
STANČÍK, P., KLEINOVÁ, J. Metodika hodnocení potenciálních členů klastru z pohledu výhodnosti pro celý klastr. In Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 483-492. ISBN: 80-7041-895-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Potential cluster members evaluation methodology from the profitability view for the whole cluster
Rok vydání: 2006
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Petr Stančík , Jana Kleinová
Abstrakt CZ: Klíčovým problémem je hodnocení, jak samotného klastru pro zjištění současného stavu, tak i ostatních členů klastru, tj. podniků, pro možnost srovnání mezi sebou a dále i s konkurencí a pro ohodnocení dodavatelů a odběratelů klastru. S pojmem klastr se v současné době začíná objevovat potřeba kvantifikovat další, do současné doby nespecifikované parametry, které jsou nutné pro informace o vývoji klastru a vývoji jeho členů. Nový pojem klastr a jeho řízení vyvolává nutnost vytvořit metodiku pro zjištění současného a předpokládaného budoucího stavu, a to na základě veřejně dostupných údajů o jednotlivých členech klastru a rovněž z dostupných údajů samotného klastru.
Abstrakt EN: The key-issue to be addressed is the evaluation of a cluster itself, as far as its current status is concerned, and also other members of the cluster, i.e. companies involved to enable the comparison among themselves and further, also with competing companies to evaluate suppliers and customers in the cluster. At present, the use of the term “cluster” brought up a new need to quantify additional new parameters, which have not yet been specified and which are necessary for information on the development of a cluster and its members. The new term “cluster” and its management calls for the need to establish a new methodology to determine the expected future status, on the basis of accessible public data concerning individual members of a cluster, as well as accessible data relating to such a cluster.
Klíčová slova

Zpět

Patička