Přejít k obsahu


Virtual instrument maxis for cutting force measurement

Citace:
KŘÍŽEK, M., ŘEHOŘ, J. Virtual instrument maxis for cutting force measurement. In Proceedings of the 5th DAAAM international conference on advanced technologies for developing countries. Rijeka: University of Rijeka, 2006. s. 259-261. ISBN: 953-6326-45-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Virtual instrument maxis for cutting force measurement
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: University of Rijeka
Autoři: Michal Křížek , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: MAXIS je několik programů (v programu labVIEW), které byly sestaveny pro měření řezných sil a posouzení vlivu na kvalitu při HSC. Přístroj je tvořen spojením třísložkového dynamometru, kterém je umístěn obrobek. Měřené signály jsou zpracovány pomocí počítače. Pro zajištění maximální vzorkovací frekvence bylo odděleno měření a hodnocení záznamů do dvou programů. Program RECORD pouze zaznamená data a uloží pro další zpracování. Program MAXIS hodností maxima řezných sil. Programy byly vyzkoušeny při měření vlivu MQL při HSC obrábění.
Abstrakt EN: The MAXIS is a set of programs, which was created for record and analyse of cutting force. The programs in LabVIEW software judge the cutting force and process quality in HSC milling. To achieve the highest possible scanning rate it is better to separate the processing and the postprocessing. The first program,RECORD, records data only and saves data on hard disk. The next program, MAXIS, analyses the recorded data. According to the specifications, the program analyses imprimis the maximum value of cutting force and displays a record of the periodic force for visual control. The resultant value is displayed for the user. The testing results are the program evaluation in point of user's and application's view, and the comparison the force loading of tool's edges during the hard HSC milling with or without the MQL technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička