Přejít k obsahu


Application of process management tools for PCB manufacturing and diagnostics

Citace:
TUPA, J., BASL, J., SKOČIL, V. Application of process management tools for PCB manufacturing and diagnostics. In ESTC 2006. New York: IEEE, 2006. s. 1166-1173. ISBN: 1-4244-0552-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of process management tools for PCB manufacturing and diagnostics
Rok vydání: 2006
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Jiří Tupa , Josef Basl , Vlastimil Skočil
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje důležité kroky pro aplikaci nástrojů procesního řízení pro výrobu desek plošných spojů. Procesní způsob řízení je způsob, který lze uplatni nejen ve výrobní, ale i nevýrobní sféře. Implementace toho způsobu řízení může představovat integraci mnoha vědních disciplín. Cílem procesního řízení je zlepšování kvality, snižování nákladů a doby trvání procesů. To je základním východiskem pro implementaci nové metodiky CQT pro řízení technologických procesů. Tato metodika používá známé manažerské principy a nástroje, které vhodně kombinuje. Pomocí této metodiky lze implementovat procesní způsob řízení a dosáhnout tak splnění základních cílů procesního řízení (zlepšení kvality, snížení nákladů a doby trvání procesů). Praktická aplikace této metodiky je v příspěvku prezentována na příkladu výroby desek plošných spojů.
Abstrakt EN: This contribution presents the important steps of process management (PM) tools application for the printed circuits boards (PCB) manufacturing and diagnostics. The PM approach is a way of production and nonproduction activities management in manufacturing systems. The implementation of the approach represents the integration of knowledge from more areas of the science. The goal of PM application is improvement of quality, process time and cost reduction. It is real purpose of suggest the CQT methodology for improvement manufacturing and diagnostics processes. This new methodology combines known principles and methods the business process management. The CQT methodology target (Cost-Quality-Time) is the duality improvement, processes time and cost reduction as process management goal. The article presents the practical application of CQT application for printed circuit board manufacturing
Klíčová slova

Zpět

Patička