Přejít k obsahu


Possibility of influencing motion of artificial satellites by interaction with earth's magnetic field

Citace:
BÜLLOW, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Possibility of influencing motion of artificial satellites by interaction with earth's magnetic field. In Computational problems of electrical engineering. Odessa: Odessa National Polytechnic University, 2006. s. 42-45.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibility of influencing motion of artificial satellites by interaction with earth's magnetic field
Rok vydání: 2006
Místo konání: Odessa
Název zdroje: Odessa National Polytechnic University
Autoři: Jiří Büllow , Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Článek pojednává o možnostech ovlivnění pohybu umělých družic pomocí zemského magnetického pole. Potřebná síla je generována pomocí teatheru, kterým teče dostatečně velký elektrický proud. Jsou zde prezentovány jak matematický model zkoumaného efektu, tak algoritmus jeho řešení. Presentovaná metodika je ilustrována na typickém příkladu, jehož výsledky jsou slovně objasněny a diskutovány.
Abstrakt EN: The paper deals with the possibilities of influencing motion of artificial satellites by Earth's magnetic field. The necessary force is produced by a tether carrying sufficiently high current. Presented is the basic mathematical model of the investigated effect and algorithm of its solution. The metodology is illustrated on a typical example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička