Přejít k obsahu


Surface Induction Hardening of Steel Tools Used in Plastic Working Technologies

Citace:
KARBAN, P., BARGLIK, J., DOLEŽEL, I. Surface Induction Hardening of Steel Tools Used in Plastic Working Technologies. In Zastosowania komputerów w elektrotechnice. Poznań: Instytut Elektrotechniki Przemyslowej Politechniki Poznanskiej, 2006. s. 305-306. ISBN: 83-922049-4-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surface Induction Hardening of Steel Tools Used in Plastic Working Technologies
Rok vydání: 2006
Místo konání: Poznań
Název zdroje: Instytut Elektrotechniki Przemyslowej Politechniki Poznanskiej
Autoři: Pavel Karban , Jerzy Barglik , Ivo Doležel
Abstrakt CZ: Článek se zabývá posuvným indukčním kalením povrchů 3D těles složitých geometrií. Uveden je matematický a počítačový model celého procesu, jenž je řešen kombinací profesionálního SW a vlastních procedur. Navržené algoritmy jsou ilustrovány na typickém příkladu.
Abstrakt EN: The paper deals with continual induction surface hardening of 3D bodies of specific geometries. Presented are mathe-matical and computer models of the process that are solved numerically by combination of professional SW and own procedures. The algorithms are demonstrated on an exam-ple.
Klíčová slova

Zpět

Patička