Přejít k obsahu


Integral Analysis of Time Variable Eddy Currents and their Effects in 2D Linear Systems with Moving Elements

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I. Integral Analysis of Time Variable Eddy Currents and their Effects in 2D Linear Systems with Moving Elements. In IC-SPETO 2006. Gliwice: Silesian University of Technology, 2006. s. 131-134. ISBN: 83-85940-28-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral Analysis of Time Variable Eddy Currents and their Effects in 2D Linear Systems with Moving Elements
Rok vydání: 2006
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Silesian University of Technology
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel
Abstrakt CZ: Článek představuje spojitý integrodiferenciální matematický model pro řešení časových průběhů vířivých proudů a jejich tepelných a silových účinků v obecných 3D uspořádáních s pohybem vybraných podoblastí. Diskretizace a řešení ukázkových příkladů vlastním programem se provádí pro vybraná rovinná a osově symetrická uspořádání.
Abstrakt EN: The paper presents 3D continuous integrodifferential mathematical model of eddy currents in linear systems with moving subregions. Its discretization is carried out only for 2D Cartesian and axisymmetric arrangements. Derived are also formulas for determining forces acting in individual elements of the systems and also the Joule losses. The methodology is illustrated on two examples calculated by a code fully developed and written by the first author.
Klíčová slova

Zpět

Patička