Přejít k obsahu


Optimization of Actuator with Permanent Magnets from Viewpoint of their Arrangement and Total Mass of Magnetic Circuit

Citace:
BÜLLOW, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Optimization of Actuator with Permanent Magnets from Viewpoint of their Arrangement and Total Mass of Magnetic Circuit. 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of Actuator with Permanent Magnets from Viewpoint of their Arrangement and Total Mass of Magnetic Circuit
Rok vydání: 2007
Autoři: Jiří Büllow , Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Článek pojednává o možnostech ovlivnění pohybu umělých družic pomocí zemského magnetického pole. Potřebná síla je generována pomocí teatheru, kterým teče dostatečně velký elektrický proud. Jsou zde prezentovány jak matematický model zkoumaného efektu, tak algoritmus jeho řešení. Presentovaná metodika je ilustrována na typickém příkladu, jehož výsledky jsou slovně objasněny a diskutovány.
Abstrakt EN: The paper deals with the possibilities of influencing motion of artificial satellites by Earth's magnetic field. The necessary force is produced by a tether carrying sufficiently high current. Presented is the basic mathematical model of the investigated effect and algorithm of its solution. The metodology is illustrated on a typical example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička