Přejít k obsahu


Kvalita přípravy učitelů odborných předmětů

Citace:
MACH, P. Kvalita přípravy učitelů odborných předmětů. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 8 s.-anotace s.59. ISBN: 80-7043-483-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Improving the quality of further education of vocational subject teachers
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá koncepčními změnami v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na středních školách. Zamýšlí se nad zvýšením kvality tohoto studia vzhledem k nejednoznačným legislativním podmínkám. Závěry jsou ověřeny regionálním výzkumem
Abstrakt EN: The paper deals with conceptual changes in the further education of teachers teaching vocational subjects and running practical classes and vocational training at secondary schools. In improving the quality of their education it is necessary to take into account the not quite unambiguous legislation. The proposed changes are tested and evaluated at regional level.
Klíčová slova

Zpět

Patička