Přejít k obsahu


Numerické simulace komplexní permitivity pro kompozitní dielektrika

Citace:
KURTINEC, M., HAMAR, R. Numerické simulace komplexní permitivity pro kompozitní dielektrika. In DISEE 2006. Bratislava: Slovak University of Technology , 2006. s. 194-197. ISBN: 80-227-2470-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation of the complex permitivity in composite dielectrics
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Michal Kurtinec , Roman Hamar
Abstrakt CZ: Představovaný článek popisuje analytické simulace chování komplexní permitivity kompozitních materiálů v závislosti na frekvenci. Pro potřeby experimentu bylo použito a ověřeno několik vztahů z teorie dielektrické směsi. Výsledky analytických vztahů byly porovnány s reálně měřenými daty kompozitních materiálů. Studium dějů probíhalo ve frekvenčním rozsahu 100 Hz – 1 MHz a v článku jsou prezentovány výsledky simulací stochastického a řádně definovaného rozmístění plniva v kompozitním materiálu.
Abstrakt EN: We deal with numerical simulations of behavior of lossy frequency-dependent composite dielectric in this paper. Several equations of dielectric mixture theory were verified and the results were compared with measured values of these matherials, which were prepared in good agreement with theoretical model. The studied frequency rang was from 100 Hz to 1 MHz and we present two kinds of stochastic particular composite materials composed of constituents with significantly different properties and volume factors.
Klíčová slova

Zpět

Patička