Přejít k obsahu


Increasing cutting tool efficiency

Citace:
ZETEK, M., ŘEHOŘ, J., STRNAD, T. Increasing cutting tool efficiency. In PhD 2006. Plzeň: University of West Bohemia, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-7043-486-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Increasing cutting tool efficiency
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Miroslav Zetek , Jan Řehoř , Tomáš Strnad
Abstrakt CZ: V dnešní době, kdy se zvyšují požadavky na životní prostředí a zároveň na zvyšování produktivity výroby je nezbytné hledat nové metody, které splní tyto požadavky. Proto je tento příspěvek zaměřen na metody, díky kterým je toho možné dosáhnout. Jsou zde popsány některé z těchto metod a v závěru jsou uvedeny konkrétní případy.
Abstrakt EN: At present when the high claims to the ecological efficiency of the machining requirement is necessary to develop equipment which it executes. That is why this article deal with methods which eliminate uses of the processing fluids during the cutting and cutting tool efficiency increase. There is described the methods how to do it and how the cutting tool efficiency increase with these methods. Finally there are some results which show preferences of the new method.
Klíčová slova

Zpět

Patička